Knotbomenlaan gepoot

Ten oosten van Deventer hebben we het kleinschalige landschap op Landgoed de Bannink verder verfraaid met een nieuwe rij van 20+ knotbomen. De poters zijn wilgentenen van knotwilgen die we elders in Deventer hebben geknot.

Ook knotwilgen poten?
Neem even contact op. Vaak hebben we poters liggen die je kan afhalen.

Hoe werkt dat ook alweer knotwilgen poten en onderhouden?
zie hier een allesomvattende flyer (pdf).

Grote knotklus geklaard

Op Landgoed de Bannink hebben we met hulp van onze vrijwilligers een enorme knotklus geklaard. Een rij van meer dan 30 dikke verdraaide knotwilgen hebben we onder handen genomen. De oudjes staan er weer puik bij en zijn klaar voor een volgende 3-5 jaar.

Van oudsher werden wilgentenen gebruikt als geriefhout door boeren en buitenlui. Denk aan vlecht- en bindwerk op en rond het erf. Wij doen dit zelf niet maar ondersteunen organisaties die dit wel doen door tenen weg te geven. De dikke stukken verwerken we als brandhout of krijgen een tweede leven als poter bij de aanplant van nieuwe knotbomen.

Samenwerking Buitenhuis

In december 2021 hebben we op het terrein van Kindcentrum het Buitenhuis wilgen geknot. Een fijne samenwerking, leuke klus en zeer geslaagde dag. De inrichting van het 1,5 hectare grote terrein is een schoolvoorbeeld voor een kleinschalig landschap met hoge biodiversiteit.

ANBI status verkregen

Stichting het Kleinschalige Landschap (SKL) heeft een aanvraag ingediend bij de belastingdienst voor het verkrijgen van een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belastingdienst heeft ons voor onbepaalde tijd aangemerkt als ANBI. En dat is goed nieuws.

Donateurs van onze stichting kunnen vanaf heden giften aftrekken van hun inkomstenbelasting. Dat betekent dat het interessant wordt om onze stichting financieel te ondersteunen. Periodieke giften mogen in zijn geheel worden afgetrokken. Voor aftrekbaarheid van eenmalige giften geldt een drempel (1% jaarinkomen) en een maximum (10% jaarinkomen). Lees er hier meer over:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Wil je onze organisatie ondersteunen door middel van een gift? Heel graag! Neem contact met ons op via het contactformulier.

Hier kan je onze ANBI vinden (zoek op ‘landschap’ en ‘Schalkhaar’):
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

Subsidie aanvraag ingediend

Samen met drie lokale vogelwerkgroepen is er een subsidie ingediend bij de Provincie Overijssel. De subsidie richt zich op uilen als erfvogels in Salland. Met hulp van de aanvraag kunnen we ons zetten voor biotoop verbetering voor steenuil en en kerkuil.

Aanplant van nieuwe knotwilgen is van essentieel belang voor het voortbestaan van deze belangrijke kleinschalige landschapselementen. Ook zijn knotwilgen belangrijke broed- en roestplaatsen van steenuil. Ook dragen ze bij een aan gevarieerd landschap en dekking voor kleine grondgebonden zoogdieren welke een belangrijke voedselbron vormen voor onze Sallandse uilen.

Foto: Michiel Schaap

Seizoen 2018-2019 afgesloten

Het seizoen 2018-2019 is succesvol afgesloten. We hebben net als voorgaande jaren weer samen de handjes uit de mouwen gestoken en we zijn lekker buiten bezig geweest. Veel beter dan de sportschool!

Afwisselende klussen zijn afgerond. Niet alleen een grote knotklus op landgoed de Bannink maar ook een flinke zaagklus in Okkenbroek en bestrijding van Amerikaanse vogelkers op landgoed de Duffel.

We houden de stijgende lijn aan en voegen meer en meer kleine succesjes toe aan onze lijst. Ons netwerk en onze naamsbekendheid neemt toe in de regio. Het bestuur wordt steeds hechter en is beter op elkaar ingespeeld. Het aantal leden en opdrachtgevers neemt toe. Houtverkoop loopt soepel en efficiënt.